Zuid-O

De Vrouwe van Maastricht

Als je het station van Maastricht uitkomt en je loopt de stad in, richting de Servaasbrug, zie je bij de eerste stoplichten, midden op het kruispunt (Wilhelminasingel – Stationsstraat) vier zeer grote beelden van bisschoppen, rond een metershoge pilaar. De figuur die boven op deze pilaar staat, is die ertoe doet; het is Maria met kind, staande op de halve maansikkel. Het is duidelijk wie hier in Maastricht regeert: de VrouweGeschiedenis van Maastricht
250.000 jaar geleden bivakkeerden er af en toe groepjes mensen in Zuid-Limburg. Rond 5300 voor de christelijke jaartelling doken in Zuid-Limburg de eerste boeren op en begon voor deze regio het mesolithicum. Hun typisch versierde aardewerk wordt Bandkeramiek genoemd. Rond 12 voor de christelijke jaartelling komen de Romeinen met hun schrijfcultuur, wat je het einde van de prehistorie zou kunnen noemen.
De geschiedenis van deze stad zou teruggaan tot de 1e eeuw voor de christelijke jaartelling. Ik denk dat er daarvóor ook bewoning is geweest, dit wordt door schrijvers vanuit christelijke hoek gemakshalve vergeten.  Onder Hotel Derlon in het hart van Maastricht bijvoorbeeld, hebben archeologen de fundamenten van huizen en een weg uit de Romeinse tijd gevonden en, interessanter: weer anderhalve meter lager een keienstraatje uit de late prehistorie (Holleman).
Ook Wikipedia zegt dat het niet bekend is of er vóór de komst van de Romeinen al een nederzetting was in het gebied nabij de latere Romeinse brug. De brug lag in het verlengde van de huidige Plankstraat en Eksterstraat en bestond uit stenen pijlers met een houten boogconstructie.
Romeinse opgravingen in Museumkelder Derlon, Onze Lieve Vrouweplein/Plankstraat (Wikipedia)

Tussen het Vrijthof en de brug ontstond een Romeinse nederzetting, waarvan het centrum nabij de brug lag, ten westen van de huidige Stokstraat. Hier zijn onder andere een Jupiter-heiligdom en een thermen-complex uit de 1e/2e eeuw na Chr. opgegraven.
Zeker is dat er op de plaats van het huidige Maastricht, op de plek waar de Jeker en de Maas samenvloeien, al twintig eeuwen continue bewoning is. Datzelfde is voor geen enkele andere Nederlandse stad aan te tonen. In dat opzicht zien sommigen Maastricht als de oudste stad van Nederland. (Wikipedia).

Op tal van plaatsen zijn restanten gevonden van agrarische nederzettingen uit de ijzertijd (700-200 voor de christelijke jaartelling.). Vanaf 200 voor de christelijke jaartelling dateren de oudste vondsten in het huidige stadscentrum (Vrijthof en Onze-Lieve-Vrouweplein), overblijfselen van de Keltische Eburonen-cultuur. Nabij het laatstgenoemde plein lag een Keltische weg, die naar een oversteekplaats in de Maas leidde.
De stad zou ontstaan zijn op een natuurlijke oversteek van de Maas, de naam Traiectum, oversteekplaats, zou Maastricht haar naam geven. In de 1e eeuw wordt er dus een brug gebouwd en in de 4e eeuw een castrum (versterkte legerplaats).
Ook vermeldenswaard natuurlijk is de weg die de Romeinen rond het jaar 10 voor de christelijke jaartelling aanlegden: een belangrijke heirbaan die van Boulogne-sur-Mer via Doornik, Valenciennes en Tongeren naar Maastricht voerde. Vandaar splitste zij zich in een tak die naar Nijmegen liep, en een tweede die naar Keulen voerde. Recent noemden archeologen deze weg de Via Belgica.

In Maastricht kunnen we Maria in haar verschillende gedaanten vinden. Ik bespreek hier de twee bekendste beelden die ik ook heb gezien tijdens mijn verblijf en waarvan ik heel erg onder de indruk was: de Sterre der Zee en de Zetel der Wijsheid.

Sterre der Zee
Toen wij op een zachte (tegenwoordig heel gewoon) decemberavond in 2019 langs het OLV-plein liepen, vonden we tot onze verbazing de kapel van de Sterre der Zee geopend! Niet vreemd eigenlijk, want ze lééft hier werkelijk, voor de mensen hier – maar ook voor de toeristen natuurlijk – doet zij er werkelijk toe in het dagelijks bestaan.

Ze was van buitenaf al te zien en wat zag ze er prachtig uit! Ik meende dat ze tijdens de adventstijd geen mantel zou dragen en dat de luiken van het retabel van het altaar gesloten zouden zijn, maar blijkbaar klopt deze informatie niet: de Vrouwe was gekleed in een blauwe mantel, aan één zijde prachtig versierd met rode rozen (heet zij immers ook niet Mystieke Roos!); het houtsnijwerk van de retabel kon bewonderd worden en er brandden honderden kaarsen voor haar – en dat altijd maar door.


De Sterre der Zee, één van de vele titels van Maria, staat (sinds 1903) in de Mérodekapel van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Door de Maastrichtenaren wordt de kerk Slevrouwe genoemd.
Het is een 15e-eeuwse houten zogenoemd genadebeeld van Maria met kind, waaromheen een levende en sterke devotionele traditie heerst. Het houten beeld werd al snel, naar Zuid-Europese, Spaanse mode bekleed met een wijde kegelvormige mantel. Hierdoor moest men een en ander aanpassen: de peer die de Vrouwe droeg, werd afgezaagd (!) zodat het een soort van houder werd voor een lelie. Het kindje kreeg ook een manteltje aan maar daarvoor moest een armpje afgezaagd worden. Het kreeg een kroon op het hoofd, die het oorspronkelijk dus niet droeg (!) De peer is voor mij een verwijzing naar vruchtbaarheid (baarmoeder).

De Sterre der Zee wordt momenteel bekleed met verschillende mantels. Er is een nieuwe blauwe mantel die wordt gedragen bij plechtige feestdagen. Haar oude blauwe mantel krijgt ze door het jaar heen, de rode mantel op lagere feestdagen en in de paastijd. 

Achtergrondinformatie
Het beeld behoorde oorspronkelijk toe aan de paters Minderbroeders, wellicht beter bekend als Franciscanen. Zij waren vurige Mariavereerders die rond 1470 een Mariabeeld kregen van Nicolaus van Harlaer (de Harlay), een edelman die op latere leeftijd bij hen intrad. 

Het beeld is van Duitse makelij, qua stijl te dateren rond 1410, volgens de klassieke voorstelling van een “schöne Madonna”: een staande Vrouwe, die een bloot kindje op de linkerarm draagt. Het kind reikt met de handjes naar een vrucht, die de Vrouwe in haar hand draagt, waarschijnlijk een peer.

Rond dit “miraculeuze” beeld van de Minderbroeders ontstond een grote volksdevotie die zelfs de verering voor St. Servaas begon te verdringen (is dit de reden dat deze basiliek aan het Vrijthof de oudste bestaansrechten claimt?). Grote aantallen bedevaartgangers bezochten het Franciscanerklooster. Er zouden regelmatig gebedsverhoringen en wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden; de bloeiperiode van de verering lag tussen 1579 (inname van de stad) en 1639 (sluiting van het klooster van de Minderbroeders door de Staten-Generaal).

In 1522 begon de processie met het beeld dat steeds volgens die traditie plaatsvindt op paasmaandag. Deze processie werd de voorloper van de huidige bestaande bidweg.
Het beeld werd tijdens roerige perioden ter beveiliging verplaatst en verbleef op verschillende locaties o.a. bij de eigen Franciscanen in Tongeren en in hun klooster op de Kaekeberg (de Minderbroedersberg) in Maastricht. Het was kort terug bij de Minderbroeders in het centrum van Maastricht zelf. Tijdens de Franse tijd werd het ook uit voorzorg elders ondergebracht. Het verhuisde naar de Onze Lieve Vrouwekerk (die blijkbaar al bestond, zonder beeld) in 1837 en daar bleef het. De Minderbroeders kregen hun beeld niet meer terug (bisschoppelijke beslissing).  

Sterre der Zee
Volgens de traditionele bronnen – de website Sterre der Zee – kreeg het beeld de titel Sterre der Zee kort voor 1700. Die titel is een zeer oude, dus al langer bestaande eretitel voor Maria, afkomstig, aldus de informatie op deze website, van de H. Hiëronymus. Dat dachten we niet. Het is elke keer weer even slikken als je informatie leest als zou alles bij het christendom begonnen zijn. Niets is minder waar. Sterre der Zee is één van de vele, vele titels van Maria’s voorgangsters, de oude godinnen, van zowel de antieke oudheid van de Romeinen en de Grieken, maar ook van Egypte – denk aan Isis! -, en Antiochië maar ook verder richting oosten. Alle volkeren kenden een Moedergodin en eerden Haar met vele titels. Maria heeft ook nog Maria-Isis geheten en we weten dat er een overgaan van Isis in Maria heeft plaatsgevonden. De titel is een verwijzing naar de Morgen- of Avondster, waar scheepslieden hun koers op bepaalden. Ze was met recht de ster van de zee. 

En ook bij dit beeld werd dus een verhaal verbonden van een eenzame schipper in nood die Maria aanroept en belooft voor haar een kapel te bouwen als hij haar redt. In dit geval ging het om een altaar voor het beeld van de Vrouwe van de Minderbroeders.

De Onze Lieve Vrouwebasiliek
De volgende dag zijn we teruggegaan, hele groepen mensen verdrongen zich nu voor het beeld. Wij gingen de kerk in. Het donker verraste me compleet, ik geloof niet dat ik ooit in zo’n donkere kerk ben geweest. Dit romaanse bouwwerk is nooit opgeknapt in gotische stijl wat met veel kerken wel is gebeurd. De ramen kunnen dan hoger worden gebouwd, waardoor er meer (zon)licht naar binnen valt (het verschil met de Servaasbasiliek is groot). Er was blijkbaar net een mis geweest want we zagen de priester met in zijn kielzog de misdienaren in hun witte jurken net achter elkaar lopend verdwijnen. Ik vond het binnen bedompt en deprimerend. 

Er was niet veel tijd om te voelen, omdat ik met reisgezelschap was dat niet dezelfde nieuwsgierigheid heeft als ik.  Dus heb ik vooral veel foto’s genomen, wat niet altijd slaagde, juist doordat het zo donker was.

We doorliepen de kerk in een rondje. In een aparte ruimte van de kerk werd gebeden door een handjevol mensen: het Weesgegroet van Maria. Volledig toegewijd gaan deze gelovigen helemaal op in hun gebed, een bede die bij mij iets onheilspellends heeft, alsof ze hun angst aan het bezweren zijn. Het heeft iets benauwds. Maria voelt voor mij heel anders: onvoorwaardelijke liefde en overvloed.

geschiedenis
De basiliek is een Romaanse kerk met een indrukwekkend massief westwerk met twee traptorens. Over de vroegste periode zou niets met zekerheid te zeggen zijn. Aangenomen wordt dat een voorganger van de huidige Onze Lieve Vrouwebasiliek de bisschopskerk was; (Wiki). Er is namelijk een immuniteitsoorkonde van Clovis IV (690 of 691 tot 694 of 695) ten bate van de kerk van de Heilige Maria in Maastricht: in haar naam en ter ere van haar was in Maastricht, na Tongeren (!) de bisschoppelijke waardigheid gevestigd. Dus de kerk is de bisschopskerk geweest van de bisschoppen van Maastricht, tussen de 5e en 8e eeuw. Ik moet hierbij denken aan de kolossale zuil die we zien als we de Stationsstraat inlopen waar Maria hoog torent, boven op de pilaar, beneden geflankeerd door de bisschoppen. 

De eerste historische tekst vermeldt dat de crypte van de OLV-kerk, die pas gebouwd was, in 1018 instortte. De documentatie van de OLV- kerk is tot in de 11e en 12e eeuw uiterst summier. De Servaaskerk beleeft dan al een hoge bloei. Waarom heb ik vraagtekens bij deze uitspraken? 

Een Mariakerk is doorgaans de oudste kerk in een stad of een regio. Dus ook dit duidt op een hoge ouderdrom. Archeologische onderzoek is tot nu toe slechts rondom de kerk verricht en nog nooit binnen de kerk. Feit is dat de kerk is gebouwd binnen het centrum van het Romeinse castellum, aan de rand, tegen de stadsmuur. Romeinse castella werden veelal gebouwd op oude heiligdommen en die werden weer opgetrokken op leylijnen. Toch wordt er voor de OLV-kerk geen leylijnen genoemd, wel voor de Servaasbasiliek. (Henry Kampherbeek)
Het Maastrichtse castellum werd gebouwd in of kort na het jaar 333 na Chr.[1] en bleef waarschijnlijk tot de 9e of 10e eeuw in gebruik. De versterking was opgetrokken uit zwaar muurwerk en bezat tien torens en twee poorten. Om het fort liep een brede verdedigingsgracht. Het castellum is ook tegenwoordig nog te herkennen in het rechthoekige stratenpatroon van het Stokstraatkwartier en de verhoogde ligging van de straten. (Wikipedia).

De website Sterre der Zee vermeldt verder in verband met die crypte van 1018 dat er een onbewoonbare plek was, onbewoonbaar vanwege bossen en moerassen die door de bewoners Mereweda werd genoemd. Daar vloeiden de Maast en de Waal, de rivier die vanuit de Rijn vloeit, samen.  Er woonden alleen jagers en vissers en was gezamenlijk bezit van de bisschoppen van Trier en Keulen, en ook van enkele abten, voor visvangst en jacht.

Volgens deze bron is het een feit dat de Onze Lieve Vrouwekerk de oude bisschopskerk was.  Deze kerk lag binnen het romeinse castrum. Archeologische opgravingen stellen dat de huidige oostcrypte naar alle waarschijnlijkheid staat op de plaats van de oude kerk van de bisschoppen van Maastricht.

De Luikse (bisschoppen) invloed concentreerde zich met name op het gebied rondom de Onze Lieve Vrouwekerk; de keizerlijke invloed richtte zich op de St.-Servaaskerk. (Wikipedia). Er wordt zelfs gesproken over een tweedeling van de stad Maastricht. Mogelijk is dat de reden dat er veel aandacht in de bronnen voor de Servaaskerk is en men deze de oudste papieren toedicht. Verder is al gewezen op de grote devotie voor de Sterre der Zee, ten koste van Servaas.

Zetel der Wijsheid
Voor dit beeld moet je naar de Servaasbasiliek aan het Vrijthof.
Het Maaslandse beeld de Zetel der Wijsheid, een titel die aan Maria is gegeven waardoor deze beelden ook als Maria als in Maria de moeder Gods worden vermeld, staat in wat Onze Lieve Vrouwenkapel wordt genoemd – in de noordelijke zijkapel. Er waren meerdere kapellen maar soms zijn tussenmuren weggehaald. Dit is zo’n brede open ruimte dat ik vermoed dat dat hier het geval is geweest.

Een smalle zeer lange open ruimte dus, met aan weerszijden (aan de korte muren) het beeld van de Sedes Sapientiae, hoog gezeten op haar troon – en een beeld van wat genoemd wordt het Heilig Hart: een beeld van Jeshua, met de vingers op het ‘sprekende hart’.  Ik vond dit een prachtige combinatie, heel kloppend: Jeshua en Maria Magdalena, die ‘tegenover’ elkaar staan. 
Naast de Sedes staan aan weerszijden 2 kandelaars met zeven kaarsen. Hoe mooi wordt de Vrouwe hier geëerd!  Ik was overweldigd toen ik voor haar zat. Ik had een kaarsje aangestoken en zat met mijn ogen dicht en dan keek ik weer naar haar en nam alle details in me op. Ze ontroerde me en ik voelde de tranen in mijn ogen prikken; eigenlijk moest ik weg want er werd op mij gewacht maar ik kon maar niet opstaan. Ik bleef maar naar haar kijken. En zag dat haar teint gekleurd was. Hoe ze de verte in staarde. En op de app wees Sandra me erop dat ze grote handen heeft. Dat klopte. Ik zat voor een Zwarte Madonna. Haar scepter draagt de fleur-de-lis evenals haar kroon.  Zij is de Vrouwe van de Roos, de Vrouwe van de Lelie, Maria-Sophia, Maria Magdalena. De fleur-de-lis is ook een veelbetekenend symbool dat later aan Maria de Moeder is overgedragen.

Het is niet bekend wie dit beeld gemaakt heeft. Het wordt gedateerd rond ca 1275/85, 1 meter 30 hoog. Oorspronkelijk stond het beeld op een altaar dat was gewijd aan de Maagd Maria, in het westwerk van de kerk. Tijdens de middeleeuwen, zo leert de tentoonstelling North & South (Museum Catharijne Convent, 2019/2020), was het heel gewoon om Maria op het altaar te plaatsen, het centrale altaar in een kerk wel te verstaan! 

Het beeld raakte in de plunderingen na het beleg van 1579 haar kroon, mogelijk van zilver, en rozenkrans kwijt. Het werd in 1872 gerestaureerd en geplaatst op een neogotisch altaar, dat omstreeks 1990 werd vervangen door de huidige hardstenen sokkel. Sinds de 19e eeuw staat het dus in de aparte kapel, die haar naam draagt: Onze Lieve Vrouwe. 

 Foto’s van de Sedes Sapientiae, Wikipedia

Op foto’s die ik later op Internet bekeek, heeft ze haar scepter fier omhoog in de rechterhand; toen ik er was moest ik aan de zijkant van het beeld kijken hoe de scepter eruit zag, blijkbaar was hij omgevallen.

De Sint Servaas basiliek
Naar men aanneemt is de kerk gebouwd op het graf van de heilige. De kerk wordt beschouwd als de oudste nog bestaande kerk van Nederland. Het is een driebeukige kerk, in romaanse stijl gebouwd van kolenzandsteen en mergel. Het is een rijksmonument en sinds 1985 basilica minor, basiliek. Het gebouw nu is waarschijnlijk de vierde kerk op deze locatie. Archeologisch onderzoek ter plekke bracht de geschiedenis van deze kerk min of meer boven water.
Mogelijk was er eerst een houten kapel, volgens een middeleeuwse legende. Dat lijkt aannemelijk omdat vroege kerken in de meeste gevallen ontstonden vanuit zo’n houten kapel. In de 6e eeuw verrees hier de eerste Merovingische kerk, maar sommige historici zien aanwijzingen dat dat de Onze Lieve Vrouwekerk was. Het voert hier te ver maar deze aanname lijkt mij heel redelijk. Merovingen, Maria Magdalena, Onze Lieve Vrouwe. En zoals gezegd vind ik het logischer dat de OLV-basiliek de oudste papieren heeft. 

Hoe dan ook: in de tweede helft van de 10e eeuw werd de toen bestaande kerk tot op de fundamenten gesloopt en het terrein opgehoogd en geëgaliseerd. Van deze nieuwe kerk staan nog grote delen overeind, zoals het middenschip. Na de uiteindelijke voltooiing na drie bouwfasen werd de kerk nog verschillende keren verbouwd. 

Eind 12e, begin 13e eeuw verrees aan de zuidzijde het imposante Bergportaal, dit zou mogelijk de allereerste uiting van de gotiek in de Nederlanden zijn geweest. In de 14e en 15e eeuw werden de zijbeuken uitgebreid met zijkapellen in Maasgotische stijl.

De Romaanse kerk kreeg uiteindelijk (dus) haar gotische elementen waardoor de kerk aanzienlijk lichter is dan de donkere romaans gebleven OLV-basiliek.

De basiliek, met de schatkamer (hoewel daar veel weggehaald is o.a. in de Franse tijd, is de rijkdom van die schatkamer nog aanzienlijk) getuigt van het roomse rijke leven.   

De tijd die ik er kon doorbrengen was veel en veel te kort. Ik ben er doorheen gelopen, heb foto’s gemaakt, heb bij de Zetel der Wijsheid gezeten en nog door de kloostergang gelopen. Een volgende keer ga ik hier echt een hele ochtend of middag voor uittrekken. Er is nog zó ontzettend veel meer te zien aan prachtige Mariabeelden, schilderijen, Maria Magdalena bij de kruisiging en/of aflegging; het labyrinth in het Bergportaal, reliëf. Anna te Drieën; en ook gekerstende godinnen die we nu kennen als Catharina, Barbara e.a.


Bronnen
Annine E. G. van der Meer, De Zwarte Madonna van oer- tot eindtijd de moeder van donker en licht en haar dochter Maria Magdalena , Pansophia Press, 2015 

Theo Holleman, Nederland in de prehistorie, een archeologische zoektocht. Teleac/NOT, 2000.
De prehistorie van Nederland, RmO,1993

Https://www.bezoekmaastricht.nlNoorbeek, de Brigidabron
 


 

 

De bron ligt even buiten het dorp, aan de Wesch
 

De bron
De Brigidabron ligt in het Zuid-Limburgse dorpje Noorbeek, een klein dorp in de Zuid-Limburgse gemeente Margraten. Het is één van de zuidelijkst gelegen plaatsen van Nederland. Het dorp, dat iets meer dan 1000 inwoners telt, heeft een beschermd dorpsgezicht. Het ligt ‘verscholen’ in het dal van de beek de Noor.Het lieflijke landschap van Noorbeek

De bron ligt even buiten het dorp; de plek daar wordt Wesch genoemd: de bron werd vroeger gebruikt als was(wesj)plaats. Dat kan je nu nog zien aan de bebouwing bij de bron.
De bron is de oorsprong van het riviertje de Noor, waar Noorbeek weer naar vernoemd is. Het water komt hier met liters tegelijk uit de kalkrijke bodem en stroomt als een van de enige beekjes naar België.
 België.
In het ijzeren hekwerk dat voor de bron is geplaatst staat een tekst uit 1858 gekrast: 'Santa Brigida - bit voor ons’  
Ook zijn er verhalen van genezingen van oogkwalen, door het deppen met het bronwater. De bron wordt dus verbonden met de heilige Brigida.
 De heilige Brigida

St. Brigida is de patroonheilige van Noorbeek en dat is te zien, want behalve de bron die naar haar is vernoemd, is er ook een Brigidakapel en heet de kerk op het dorpsplein Brigidakerk. Vóór de kerk staat de Brigidaden en de herberg in het dorp heet de Brigidaherberg. Alles in Noorbeek draait dus om Brigida die hier liefdevol ‘Sint Briej’ of ‘Brie’ wordt genoemd. Haar beeltenis is op de buitenmuren van veel boerderijen en huizen te vinden.


 De veepest
Dat de verering van Brigida hier zo levendig is gebleven heeft te maken met het feit dat deze zuidelijke streek van Limburg een echte agrarische streek is, waar met name veeteelt een belangrijke bron van inkomsten is.

Toen in 1634 de veepest uitbrak, hadden de dorpelingen van Noorbeek en omstreken het geluk, dat zij een kerk hadden die naar de heilige Brigida was vernoemd. Deze Brigida werd namelijk algemeen erkend als de patroonheilige van de veeteelt en ze had blijkbaar ook nog genezende kwaliteiten.
Deze link met de veeteelt kent ook een andere oorsprong, namelijk van het verhaal dat de heilige Brigid van boerenafkomst was en er blijkbaar een wonder was gebeurd op haar vaders hoeve. Haar vader en moeder waren namelijk erg vrijgevig en gaven vaak melk weg aan armen. Toen er een tekort aan melk leek te zijn, had Brigid tot God gebeden en zie, hun koeien gaven melk in overvloed. Ook stond zij bekend als iemand die wonderbaarlijke genezingen op haar naam had staan, met name bij oogkwalen.

De bewoners van Noorbeek baden tot de heilge Brigida. En zij beloofden haar om elke 2e zondag na Pasen een grote den op te richten in haar naam, als zij hun gebeden zou verhoren. En zie: Noorbeek en al haar dieren werd gespaard van de veepest.
Ook in de jaren daarna tot zelfs nog in de 21ste eeuw bij de varkenspest en de mond- en klauwzeerepidemie werd Noorbeek gespaard.

De meiboom
En dus richten de jonge ongehuwde mannen van Noorbeek (de Jonckheid Sancta Brigida) nog elk jaar op de 2e zondag (andere bronnen spreken van zaterdag) na Pasen een grote den uit het bos, vervoeren die met paard en wagen (die voor de gelegenheid feestelijk zijn versierd) naar het hart van het dorp, de Pley genaamd en heffen die via een speciaal systeem, handmatig op. Een fantastisch en soms bloedstollend schouwspel, zó uit de late Middeleeuwen, zonder onderbreking! En het is meer dan aannemelijk dat dit een gekerstend gebruik is dat uit veel oudere tijden stamt – met de altijdgroene den of spar als symbool van vruchtbaarheid in de barre wintertijd. Een andere mogelijkheid is dat het staat voor de meiboom, symbool van de vernieuwing in de natuur. Vrouwen en mannen dansten vroeger rond de boom en konden zo met elkaar kennismaken. Dat ‘liep ook weleens uit de hand’. De gemeentelijke en kerkelijke overheden wilden dit oude gebruik terugdringen en veel meiboomfeesten verdwenen.

Ook in Mheer en Banholt worden meibomen opgericht. De traditie van Noorbeek is waarschijnlijk de oudste. De Brigidaden staat het hele jaar naast de Brigidakapel midden in het dorp.

Vruchtbaarheidsgebruiken
Een ander gebruik in Noorbeek maar ook de omliggende dorpen is, dat op 1 februari het voer en het water van de veestapels worden gezegend, om gezondheid en vruchtbaarheid te bevorderen. Die dag wordt gezien als de sterfdag van Brigida In andere dorpen worden op deze dag ook hazelaartakken gewijd met heilig water, en daar worden de koeien zacht mee geslagen om ze te zuiveren en vruchtbaar te maken in het komende jaar.
En vroeger werden er ook nog processies gehouden, waarbij Brigida om de akkers werd gedragen, eveneens om vruchtbaarheid te bevorderen.

Voor Noorbeek is Sint Brigida hun patrones. Zij wordt echter in meer dorpen in de streek vereerd, waaronder Itteren, Broeksittard, Nieuwstadt. In Geldrop (Brabant) is de kerk naar Brigida genoemd, er zijn een aantal mooie beelden van haar te bewonderen. In Vlaanderen zijn veel Brigidakapellen en ook -kerken, alsook broederschappen, novenen en relieken. In Ommen (Overijssel) staat Sint Brigida in het wapen van het stadje!


Saint Brigit
St. Brigida werd als St. Brigit (Brigitta) uit Ierland overgebracht door Ierse monniken toen zij van 600 tot 1100 naar het vaste land trokken. Zij brachten hun heiligen mee, waaronder Saint Brigit. Deze heilige Brigit leefde van 453 tot 523 en was de patrones van Ierland.

Zij werd geboren uit Keltische ouders en haar vader was een stamhoofd. Haar stiefmoeder zou van koninklijke bloede zijn, maar bronnen vermelden dat haar echte moeder een slavin van het huis was.
Als meisje viel ze op door haar schoonheid en haar indrukwekkende schoonheid. Daarom kreeg ze de Keltische naam voor licht: Brighid of Bride, dat helder of glanzend betekent. Brighid wilde met geen enkele man trouwen. Ze wilde zich helemaal wijden aan het nieuwe geloof: het christendom. Ze leefde als kluizenares onder een eik. Cill-dara heette die plek, kluis onder de eik. Toen meer vrouwen zich bij Brighid aansloten, groeide dat uit tot een vrouwenklooster te Kildare.
Brighid was de abdis van dit vrouwenklooster, daarom wordt zij afgebeeld met een staf, die haar waardigheid uitdrukt. Aan haar voeten ligt een rund, want men bidt tot haar bij veeziekten. Rond de heilige Brigida bestaan veel legenden die vaak teruggaan op oeroude Keltische sagen. Brighid wordt in Ierland de zuster van Maria genoemd want men gelooft dat ze aanwezig was bij de geboorte van Jezus. Brigida molk de koe, die in de stal aanwezig was en redde de heilige familie zo van de hongerdood, aldus deze legende.
Andere bronnen vermelden dat Brigid een druïdesse was voordat zij zich bekeerde tot het christendom.

Noorbeek en Brigida
Behalve de Brigidaden, zijn er ook veel afbeeldingen van Brigida te vinden. Op de eerste plaats in de Brigidakapel, waar men kan bidden tot de heilige Brigida en ook devotiekaarsen kan laten branden. Opvallend is dat Brigida hier behalve met een koe ook met een kaars wordt uitgebeeld. De kapel staat vóór de Brigidakerk, tegenover het Pley.

Brigida in de kapel met haar staf, kaars en koe; omringd door Brigit dolls

In de Brigidakerk is een mooi uitgevoerd beeld van Brigida te vinden, met een koe aan haar zij. En met een staf, wat in de katholieke wereld verwijst naar haar heiligheid. Verder is zij daar ook te vinden als afbeelding in één van de glas-in-lood ramen, waar zij naast een koe aan haar voeten een boek vastheeft, wat verwijst naar haar leven als kloosterlinge.

 Brigit, Bridget, Brighid, Bride
De Ierse heiligen gaan, net als de inheemse heiligen, terug op godinnen en goden uit de voorchristelijke periode. Verhalen en gebruiken werden ook gekerstend, omgezet naar het christelijk geloof. De eeuwenoude gebruiken en verering werden opgenomen in dit nieuwe geloof, zodanig dat ze voor de mensen op het platteland acceptabel waren en gedoogd en gecontroleerd konden worden door de Romeinse katholieke Kerk. 

Zo gaat de heilige Brigit terug op de Godin Brigit; haar naam wordt op verschillende manieren geschreven, afhankelijk van het gebied (en dat ook in Schotland!) waar zij werd vereerd. De heilige Brigit draagt zo’n beetje alle eigenschappen en vermogens uit, die ook de kwaliteiten van de veel oudere Godin Brigid) zijn.

Breo Saigit
Saint Brigit uit Ierland, hier dus als Sint Brigida vereerd, was in oorsprong een vuurgodin, zoals de oorsprong van haar naam ‘Breo Saigit’(vuurpijl) aangeeft. Volgens een legende werd Brigid geboren met een vlam op haar hoofd die tot in de hemel reikt. Ze is het typevoorbeeld van de drievoudige godin die overal ter wereld voorkomt.
In oude, Ierse volksverhalen is Brigid een zonnegodin. Haar attributen en eigenschappen zijn licht, inspiratie, vuur, heling. Ze belichaamt het innerlijk vuur, genezende kracht en inspiratie. Ze was (is) de beschermster van de dichtkunst en de ‘fillibrehct’, de traditie van Ierse barden, een soort priester-dichters. Voor de druïden was zij De Godin.

Bronnen
De Godin Brigid is de godin van heling en zuivering en zij werd al eeuwenlang geëerd als helende kracht bij bronnen en putten, die haar heilige water bevatten, voordat het meisje Brigit werd geboren. De oude Kelten gingen al naar bronnen voor heling en zuivering, maar ook gebruikten ze haar bronnen en putten als wensbronnen.
Het water werd als bron van vruchtbaarheid gezien en in het geval van Brigid, was dat de voedende melk van zowel de moeder als de koe. Tenslotte werd de bron gezien als plek waar de zielen na de dood werden verzameld door Brigida in haar crone-aspect, en waar de kinderen weer uit geboren werden. De bron van dood en wedergeboorte.

Brigid bezat een magische koe, een witte koe met rode horens. Dit stond dus voor haar vruchtbare voedende moederaspect. Maar ook zou de witte koe met de rode oren staan voor de koe, die uit de andere wereld komt. Ook moeten we hier weer denken aan de legende waarin Brigid Maria en Jozef melk van de koe te drinken heeft gegeven, toen zij op zoek waren naar een plaats om te overnachten. De verbinding van Brigida met de koe, gaat dus al verder terug dan uit de tijd van de heilige Brigid.

Haar feestdag valt op 1 februari, het feest van Imbolc als de lammetjes zijn geboren, de ooien melk geven en de krokussen tevoorschijn komen, prille uitingen van de voorbode van de lente. Een oud gebruik dat nog altijd in gebruik is, is het maken van de Brigit dolls, een gebruik dat voortkwam uit de schoven die werden gemaakt uit granen en gedroogde tarwe, versierd met juwelen, de eerste sneeuwklokjes en sleutelbloemen. De Bridie doll werd naast het vuur in een wieg gelegd met een rechte witte staf van beuken, bezem of witte wilg. Deze stelde haar heilige gemaal en haar transformerende staf van kracht voor.
Met de kerstening is deze datum de sterfdag van de heilige geworden, een omkering die we vaker zien.

Kildare
Brigit werd oorspronkelijk vereerd in de voorchristelijke brontempel van Kildare in Ierland. Mogelijk was de bron zelfs eerder gewijd aan Kele Of Cailleach (waar het Nederlandse kalle en kol (toverkol) van is afgeleid, hoewel we moeten beseffen dat Brigit zelf een oeroude Godin is, die staat aan het begin.

In deze tempel van Kildare werd een eeuwig vuur brandend gehouden door de priesteressen, negentien maagden. Achttien om precies te zijn, want de negentiende nacht zou de Godin zelf bij Haar vuur zitten. Het getal negentien verwijst naar de cycli van zon en maan ten opzichte van de aarde – en hier vinden we het drievoudige van de godin (later overgegaan in de Matrones) overduidelijk terug. Elke 18,67 jaar om precies te zijn, bevinden zon en maan zich opnieuw op dezelfde plaats ten opzichte van elkaar en onze aarde.

Toen het christendom vaste voet kreeg in Ierland, transformeerde de tempel naar een klooster en gingen de priesteressen op in de nonnen, die doorgingen het heilige vuur brandend te houden. Tot de twaalfde eeuw, toen werd het door de Kerk verboden vanwege haar heidense karakter. Andere bronnen spreken van het verbod vanaf de Reformatie.
In de jaren zestig besliste het Vaticaan dat er onvoldoende bewijzen waren om Saint Brigit nog langer als heilige te vereren. De vlam doofde voorgoed. Inmiddels is de vlam weer aangestoken door een congregatie van zusters, die in Kildare wonen. De plek is nog altijd een pelgrimsoord.

De bron in Noorbeek als pelgrimsoord
Op 1 februari trekken jaarlijks christelijke pelgrims door het Limburgse landschap naar Noorbeek, naar Sint Brigida. Aangekomen in Noorbeek, stoppen ze bij de Brigidabron. Een vrijwilliger van de parochie deelt speciale flesjes Brigidawater uit om deze te laten zegenen in de kerk. Het gebruik bestaat nog steeds om een scheutje van dit wijwater in de waterbak van het vee te doen om het te vrijwaren van veeziektes. Ook de pastoor van de Brigidakerk komt met een groepje kinderen naar de bron, vanwaaruit de pelgrimage richting het eindpunt, de Brigidakerk, gaat, de thuishaven van Sint Briej, aldus de pelgrim in haar verslag op haar website. Voor de rest van het jaar ligt de bron er voorzover ik dat kan overzien, verlaten bij.

Tegenwoordig vinden steeds meer vrouwen de weg naar deze bron. Zij bidden en zingen daar en hangen, volgens goed Keltisch gebruik, linten in de takken boven de bron. Ze branden kaarsjes in de nissen van de bron. Ze zegenen zichzelf en elkaar met het bronwater. Ook hangen ze er hun Brighid crosses in de takken. De bron wordt door deze vrouwen als heilig ervaren, het is de bron van Brighid, de van oorsprong Ierse godin.

Tijdens een van de jaarlijkse bezoeken aan de bron in Noorbeek, aldus Marion van Eupen, “voelden we heel duidelijk de verbinding met de Godin, de bron is heel aards en puur, onaangetast door jarenlang gebruik. We hebben daar onze wensen geuit en giften in het water gegooid. Ook hebben we linten gebonden aan de takken van de bomen die rond de bron groeien. Een gebruik wat daar (in tegenstelling tot ander plekken in Nederland) duidelijk in verval is geraakt. Tenslotte hebben we een Brigitcross in het zachte mergel gekrast. De Godin Brigida heeft haar plaats daar wat ons betreft weer ingenomen.” .  Meestal vindt het bezoek aan de bron plaats in februari. De Brigitpoppen worden dan ook bij de bron geplaatst.
 
Jaarlijks kunnen vrouwen zowel als mannen zich in een weekend verdiepen en verbinden met deze Brigida-energie. Brighid, Saint Bridget of St. Brigida, het zijn verschijningsvormen van een en dezelfde helende en zachte energie.Bronnen
  • Marion van Eupen, Brigida in Noorbeek, handout bij Brigida retraite
  • Ineke Bergman, Godinnen van eigen bodem, A3 boeken, Geesteren, 2007
  • https://annemarielatour.wordpress.com/2016/02/02/twaalf-kilometer-te-voet-naar-sint-brigida/
  • People.tribe.net
  • Manu Brouwers, Heiligen die boeien, Stichting Heem & Groen Noorbeek, n.d.
  • Noorbeek, de kerk in het midden, werkgroep Wegkruisen/Noorbeek, n.d.
  • Schumulder.nl, Brigidabron Noorbeek
  • Aat van Gilst, wijze vrouwen en godinnen, Aspekt, Soesterberg, 2001
  • Godin in Mij, tijdschrift De Nederlandse Godinnentempel Hillegom, Imbolcnummers (niet meer leverbaar)
  • www.brigida.nl (Geldrop)

Lida van de Water

__________________________________________________________________________________Mariakapel Thorn, Limburg

 kapel aan de weg                          Bron: Internet 

De Kapel onder de Linden, oftewel O.L. Vrouwe onder de Linden/ O.L. Vrouwe van Loretto

is gewijd aan Maria.


De Kapel onder de Linden is gesticht door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim, een adellijke kanunnikes van het stift Thorn. De Mariakapel (rijksmonument nr. 35513) is tussen 25 augustus 1673 en 8 september 1674 gebouwd onder leiding van de Roermondse bouwmeester Willem Boyens. Het gebouwtje is gesticht op een veldje tussen twee linden, de plaats waar, naar verluidt, indertijd voor de Thorner sacramentsprocessie ook het rustaltaar werd opgesteld. Tot 1769 heeft er een kluizenaar naast de kapel gewoond.
De Mariakapel werd gebouwd voor de toentertijd populaire Loretaanse devotie voor het Heilig Huis van Nazareth. De kapel zou een kopie is van de 'Santa Casa' uit het Italiaanse Loreto. Dit heet het huisje te zijn waarin Maria te Nazareth de boodschap van de engel zou hebben ontvangen. Deze woning zou in 1291 op wonderbaarlijke wijze door engelen vanuit Palestina naar Loreto zijn overgebracht.
O.L. Vrouwe van Loretto ontwikkelde zich zich dankzij spoedige genezingen tot een bedevaartoord voor de wijde regio rondom Thorn. In de 19e en 20e eeuw heeft de kapel een rol gespeeld bij de stimulering van de Mariaverering in Limburg. Tegen het einde van de 20e eeuw is O.L. Vrouw onder de Linden nog steeds een levendige maar grotendeels individuele devotie.
De huidige kapel bestaat uit drie hoofdonderdelen: de oude kapel, een uitbreiding uit 1811 naar het westen toe en een 19e-eeuwse biechtkapel aan de noordzijde. De huidige toegang geschiedt via de biechtkapel; de deuren aan de straatzijde zijn gesloten.

De oorspronkelijke kapel, een eenvoudig rechthoekig gebouw met zadeldak, is in vorm een replica van het huis van Nazareth in Loreto (Italië) Het is gebaseerd op opmetingen in 1673 van bouwmeester Boyens van de Loretokapel te Baarle-Nassau (en niet in Loreto zelf), alwaar het stift zelf ook bezittingen had.

Het oudste kapelgedeelte wordt gedomineerd door een schuinoplopend plafond (pseudogewelf) van stucco-reliëf waarin zes met olieverf beschilderde medaillons met voorstellingen van de oorspronkelijke Loretokapel en de mirakelen die daar plaatsvonden, alsmede zes geschilderde Mariasymbolen zijn aangebracht.

Maria: onze Lieve Vrouwe
Achter het altaar staat een rijkgesneden barok altaarscherm, naar een vergelijkbare afscheiding in Loreto, van de hand van de Antwerpse meester G. Kerricx uit 1681 (2 x 7,60 m). Het scherm is voorzien van twee deurtjes en is in het midden verlaagd om bezoekers een beter zicht op het Mariabeeld te geven. Daar bevindt zich ook een betegelde haard, de Santo Camino, met op de haardkap een schildering van de H. Familie. Daarboven bevindt zich het Mariabeeld en een wapenschild van de stichteres. Een houten tabernakel is in de 20e eeuw verruild met een stalen exemplaar. Het oorspronkelijke altaar is in 1733 door een barok exemplaar, een geschenk van een kanunnikes, vervangen.

Het houten Mariabeeld met Jezuskind op de linkerarm is uit uit 1674, waarschijnlijk gemaakt in Maaseik. Rondom de muurnis was de muur vroeger hemelsblauw geschilderd en voorzien van koperen sterren. Het is een geklede madonna, met brede mantel en voorzien van een replica van de 'tiara' uit 1674 die in 1974 werd gestolen. De bewaard gebleven scepter en kroon van het kindje dateren nog uit 1675 en zijn door Mathijs Meulenaar uit Maaseik gemaakt van verguld zilver. In 1885 zijn door J. Loven te Roermond nieuwe kronen gemaakt die in 1974 eveneens zijn gestolen en in 1975 vervangen door replica's. De mantel is in 1967 door een plaatselijke dame uit Thorn vervaardigd. 
 Mariabeeld in kapel       bron: Internet

Het beeld werd op 15 juli 1977 uit de kapel gestolen. Nadat een replica van het beeld was gemaakt, werd het origineel, na emotionele oproepen in de media, enkele maanden later weer in het geheim door de pastoor-deken van de dief teruggekocht. Na een restauratie en het aanbrengen van een alarminstallatie werd het oude beeld op eerste paasdag 1978 met een historische optocht en processie weer geïntroniseerd.

Aan de buitenzijde van de kapel bevindt zich een nis in de oostmuur waarin zich een klein Mariabeeld met kind, een 19e-eeuwse zogenaamde staakmadonna bevindt, voorzien van wassen hoofd en handen, dat als 'buitenbeeld' van het eigenlijke beeld functioneert.

Sinds de realisatie van de aparte kaarsen- en devotiekapel was het nodig om ook daar een afbeelding van O.L. Vrouw van Thorn te hebben. Daartoe is niet gekozen voor een replicabeeld, maar voor een moderne afbeelding in icoonvorm (ca. 30 x 40 cm) met daaronder de tekst 'Onze Lieve Vrouw van Loreto, bid voor ons'. De voorstelling is gebaseerd op een afbeelding in de zogenaamde Duitse kapel in de dom van Loreto.

Sacraal landschap
In 2011 ben ik op zoek gegaan naar de kapel onder de Linden. Hoewel we navigatie hadden, was het flink zoeken. We zijn twee kapelletjes tegengekomen, die Annakapellen bleken te zijn, ze waren mooi en natuurlijk hebben we daar kaarsjes gebrand en kruiden gestrooid. Maar het was niet de Kapel onder de Linden. We hadden het bijna opgegeven maar hebben het kapelletje toch gevonden en het was de moeite waard!
Het kapelletje is omringd door linden – “door een groene mantel van eeuwenoude lindebomen omgeven”, zegt het regionieuw uit 2014 - en zodra je hier loopt, ben je in een andere dimensie. Er staan ook bomen aan de achterkant van het gebouwtje en de sfeer is hier sereen. Wat een bijzondere plek in een landelijke omgeving en wat een lieflijk kapelletje. Binnen is het donker en het beeld van Maria met kind trekt meteen mijn aandacht. Wat is ze majestueus! Ik voel me er bijzonder tot aangetrokken. De kapel is mooi versierd en het is fijn om hier binnen te zijn, als in een grot, zo voelt het. Geen enkele auteur van gezochte informatie vermeldt de bijzondere sfeer die er heerst rondom het kapelletje.

Op onderzoek
Ik had me niet voorbereid, wist niets over deze plek maar het voelde fijn. Thuisgekomen ben ik gaan zoeken. Informatie op de website van het Meertensinstituut geeft al aan dat de plek bijzonder is en deel is van een groter sacraal gebied. Sleutelwoorden zijn: lindebomen, geheel landelijk, bedevaartswegen, landschappelijk beschermd gebied.lindebomen achterkant kapel         foto: Lida van de Water

De Loretokapel, aldus de informatie, is gelegen in het buitengebied van Thorn, op ongeveer een kilometer ten noordwesten van het stadje, niet ver van de hoofdverkeersroutes A2 en Napoleonsweg naar Venlo.  De situering is niettemin geheel landelijk: temidden van akkers op een met grote lindebomen begroeide ruimte langs de Heerbaan, waaromheen enkele boerderijen staan. De toegangswegen (Heerbaan, de Boekenderweg, Sint-Annapad, Sanfort) waarover de bedevaarten naar de kapel trokken en trekken, kennen een bredere sacrale structuur door de aanwezigheid van diverse devotiekapellen (Hubertus-, Antonius-, Rochus-, Barbara-, Anna- en Nepomucenuskapel; echter geen staties). De omgeving rond de kapel is landschappelijk beschermd gebied.  

Devotiekapelletjes met lindebomen
Niet alle bezoekers, zegt ook het regionieuws van maart 2014, realiseren zich dat de bewoners van het Thorn hier in de loop der tijden een sacraal landschap ingericht hebben met diverse wit geschilderde devotiekapelletjes met lindebomen die als een krans langs de wegen toegang geven naar de Kapel.
Ook in informatie over leylijnen in het ‘archief van plaatsen, Leylijnen 5, wordt de kapel genoemd, alsook de basiliek, waarmee naar ik aanneem de abdijkerk van Thorn wordt bedoeld. Er is hier dus wel degelijk sprake van sacraal landschap. Zoals gezegd trokken de bedevaarten over bepaalde toegangsweggen en zijn er diversie devotiekapellen, waaronder die van Anna. Ook het feit dat de omgeving rond de kapel landschappelijk beschermd gebied is

Heilige boom
Het is niet zomaar dat deze kapel ‘Onze Lieve Vrouwe onder de Linden’ heet. De linde is een heilige boom die wordt geassocieerd met de godin. In de Nederlandse taal is de linde vrouwelijk. Vreemd genoeg is dit bij ons ook de enige boom die vrouwelijk is. Hoe dan ook, in de Noordse mythologie was de linde gewijd aan de godin Freya (er staat niet voor niets een linde op de Kattenberg in Heiloo) en bij de Slavische volkeren aan de liefdesgodin Krasogani, aldus Aat van Gilst. In sagen en sprookjes geldt de lindeboom als woonplaats van de witte of wijze vrouw. Dichters uit de Romantiek voelden aan dat deze boom eens een religieuze betekenis heeft gehad.  Dikwijls stond een linde bij een waterput in het midden van een dorp. Eens vormde ze het middelpunt van volksfeesten.
Van het zachte lindehout , aldus nog steeds Aat van Gilst, zijn vele madonnabeeldjes gemaakt. Soms zijn Mariabeeldjes aan een lindeboom bevestigd. De linde is dus verbonden met Maria, onze Lieve Vrouwe, met de Godin.

linde bij kerkje
 foto: Lida van de WaterInformatie bij een You Tube filmpje uit 2012 vermeldt het volgende: “In vroeger tijden werd er jaarlijks een Bedevaart gehouden van Wessem naar Thorn. In de Witte Kapel Onder de Linden werd een H. Mis opgedragen waarna de bedegangers weer richting Wessem gingen. Enkele jaren geleden is deze Bedevaart weer in ere hersteld.”

Praktische informatie
·         Sinds de restauratie is het ook mogelijk om een drankje te drinken bij 't Kapelhuis.
·         De kapel is dagelijks Dagelijks geopend van 8:30 uur tot zonsondergang. Adres: Heerbaan-Kapel 4 (aan de Heerbaan), 6017 RB Thorn

De magie van Thorn, het witte stadje
Ben je in de buurt, dan kan je Thorn niet links laten liggen. Dit witte stadje is prachtig om doorheen te lopen. Een bezoek aan de abdijkerk is een feest.
In de Middeleeuwen, aldus de informatie van de leylijnenwebsite, begon de christelijke kerk meer voet aan grond te krijgen in de Lage Landen. Veel van de heilige plaatsen werden gekerstend. Vaak resulteerde dit uiteindelijk in de bouw van een kapel of kerk op of bij een heidens heiligdom. Ook op andere manieren nam de christelijke kerk de functie van de oude heidendommen over. Kathedralen, kerken en kapellen werden gebouwd als nieuwe heiligdommen in de Lage Landen en deze werden evenzo weer geplaatst op leycentra.
Door de onderzoeken, die gedaan zijn door de enkele al bestaande studiegroepen, is gebleken dat de oude kerken specifiek op de centra van lijnen zijn geplaatst. De oude kerken zijn zo gepositioneerd dat door de lengterichting altijd een leylijn loopt. Het kruispunt van de leylijnen ligt dan onder de toren of op de plaats van het altaar. Een combinatie van deze twee komt ook voor. De abdijkerk van het Limburgse Thorn heeft twee van zulke centra. Er zijn prachtige beelden van Maria Magdalena te bewonderen.


Bronnen
Aat van Gilst, Wijze vrouwen en godinnen, Uitgeverij Aspect, 2001
http://www.dichtbij.nl/roermond/regionaal-nieuws/artikel/3438259/bloesemzoom-bij-kapel-onder-de-linden-thorn.aspx

Lida van de Water 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten