Zuid-W



Zeeland: De tempel van Nehalennia

De tempel ligt aan de haven in Colijnsplaat (Zuid-Beveland)



Aantrekkingskracht
Hoewel dit geen krachtplaats in engere zin is, spreekt deze nieuwgebouwde tempel van Nehalennia genoeg tot de verbeelding om op de kaart te zetten. Met name vrouwen – van over de hele wereld – worden aangetrokken door Nehalennia, soms geroepen door haar – en gaan op zoek naar de tempel. Hoewel het de expliciete bedoeling van de initiatiefnemers was om er géén rituele handelingen te verrichten, is de tempel voor veel vrouwen juist dát: de plek waar ze Nehalennia kunnen eren, hun gebeden opzeggen, kaarsjes branden, wierook aansteken en zo deze godin eren. Vóórdat de tempel officieel werd geopend, was de ruimte al ritueel ingewijd door een groep priesteressen van de Godin.
Zo is het inmiddels een krachtige plek geworden en opnieuw een bedevaartsoord, waar steeds meer mensen, met name vrouwen naar toegetrokken worden.

De oorspronkelijke tempels van Nehalennia
Zowel in Ganuenta (de plaats waar nu ongeveer Colijnsplaat ligt) als in Domburg heeft een tempel gestaan gewijd aan de Keltisch/Germaanse godin Nehalennia. Deze tempels zijn in lang vervlogen tijden door de zee verzwolgen.
De overblijfselen van Nehalennia’s tempels zijn bij toeval ontdekt. In Domburg legde een enorme storm in de nacht een flink aantal altaren bloot, die ’s ochtends op het strand werden gevonden. De vondsten uit Domburg die naar de kerk werden vervoerd en daar zolang neergezet, werden in een brand die de kerk teisterde, vernietigd. Bij Colijnsplaat vonden vissers brokstenen van altaren in hun netten. Een flink aantal altaren (gedenkstenen) werden daarbij ook opgevist. De vondsten die uit het water bij Colijnsplaat werden gevist, zijn naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gebracht die dus nu een mooie collectie Nehalennia-altaren heeft. Slechts een enkele gedenksteen is te zien in het museum in Middelburg.

De Gallo-Romeinse tempel herbouwd
In 2005 is de tempel in Colijnsplaat naar Romeins voorbeeld herbouwd aan het haventje van Colijnsplaat. De Nehalenniatempel is bedoeld als historisch monument. Naast een cultuurhistorisch gedenkteken, is de tempel ook bedoeld als educatief centrum en als toeristische trekpleister. In een regio waar al heel veel te beleven valt voor scholieren en andere weetgierigen, past dit stukje Europese godsdienstgeschiedenis perfect, aldus de organisatie op de website. Op 13 augustus werd “dit historisch heiligdom officieel geopend en ritueel ingewijd”. De Romeinse Geschiedenis Groep “Corbvlo” speelde een inwijdingsceremonie na.
De tempel wordt Gallo-Romeins genoemd en natuurlijk vereerden onze voorouders Nehalennia al voordat de Romeinen hier kwamen en haar verering overnamen: zij is de vruchtbare Moeder maar ook de stormachtige godin van het zeewater. De tempel is bijzonder. “Behalve geometrische structuren is er vermoedelijk ook gebruik gemaakt van energetische attentiepunten, waaronder leylijnen. Tempels uit de Romeinse tijd werden toen op een kruispunt van leylijnen gesitueerd, en door de lengterichting van de tempel lag onder andere ook een leylijn.”, aldus de website leylijnen.com.


De tempel bezoeken
De tempel van Nehalennia is te vinden in het haventje van Colijnsplaat. Er zijn een aantal mensen, die zorgdragen voor de tempel. De tempel is meestal gesloten. Wil je in de tempel, moet je vragen of ze geopend kan worden. Dan kan bij de Hoedster van de tempel: Irma Bolijn. Samen met haar man Pim draagt ze zorg voor de tempel en reizigers kunnen bij hen in hun B&B ook overnachten. Een percentage daarvan gaat naar de tempel.

Wil je als groep een ritueel bij en in de tempel doen? Dan moet je dat aanvragen. Het is ook mogelijk om voor groepen een arrangement te boeken, bijvoorbeeld schoolklassen. De Germaans/Romeinse tijd wordt dan op aanschouwelijke wijze toegelicht. Ook kan de tempel worden gebruikt om er te trouwen, traditioneel of voor bijvoorbeeld een handfasting.
Meer lezen en informatie voor boekingen: http://www.nehalennia-tempel.nl

Donaties zijn welkom
Voor het onderhoud en dus de continuïteit van de tempel is geld nodig. Doneert u alstublieft. Giften zijn welkom op NL 33 RABO 037 1420 997 ten name van Stichting Nehalennia te Colijnsplaat.

 







Hoeders van de tempel
Irma Bolijn en Pim Schenkelaars



 Lida van de Water

Bronnen
Annine van der Meer, Nieuw licht op Nehalennia, over een Zeeuwse Moedergodin uit de vaderlandse geschiedenis, 2015. www.pansophia-press.nl  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Een ceremonie voor Nehalennia

Ja zij is herrezen

Vissers haalden in 1970 brokken op van haar tempel, die verzonken ligt voor de kust bij Colijnsplaat in Zeeland. Er ontstond een initiatief om de Tempel te herbouwen. Dit is uitzonderlijk, vooral daar deze Godin er al was vóór de Romeinse tijd en zeker vóór het Christendom, wat nu in die streek wordt beleden.

De beelden en gedenkstenen en altaartjes tonen de godin meestal zittend, met op haar schoot een mand met appels, met naast haar een hond.
Zij draagt een lang gewaad met eroverheen een kort manteltje.
Dit laatste is uniek, er schijnt niet één andere godheid te zijn die dit draagt.
(Zelf denk ik dan: Dat spreekt vanzelf, er staat toch altijd een straffe wind aan de kust! en zeker als de Godin meevaart op het schip … Zij staat namelijk een enkele keer afgebeeld met de voet op de voorsteven van het schip).
Zij was de beschermgodin voor de zeevaarders, vissers, reizigers, maar Zij is ook de Godin van eb en vloed, van de Wateren en van de streken van land-en-water, van de Lage Landen.
Natuurlijk is zij ook de Drievoudige Godin, wellicht zelfs dezelfde als de Lady van Avalon, met haar appels, haar hond …..

Haar Tempel is herbouwd. Ik heb begrepen dat een kleine groep mannen zich intensief heeft beziggehouden met dit bijzondere project. In 2005 werd “dit historisch heiligdom officieel geopend en ritueel ingewijd. Het gebouwtje is wetenschappelijk verantwoord maar ook spiritueel ingewijd; het kent een bijzondere Keltische maatvoering en is van klassieke ambachtelijkheid.” Dit laatste nam ik over van het foldertje en bij die tekst komt het mij voor, dat de Godin werkelijk in ere wordt hersteld!

Welnu, wat was ik verrast toen ik Nehalennia’s Tempel zag!
Met een klein groepje priesteressen wilden wij bij ons bezoek aan dit bijzonder stukje kust een bijdrage leveren aan het “reclaimen” van deze Godin.
Haar Tempel bevindt zich temidden van het leven, zij staat daar te schitteren temidden van de vrolijke bedrijvigheid van de jachthaven en de zeevisserij. Een prachtig zacht-okerkleurig tempeltje met echte pilaren.
Wij hebben er een mooie elementen-ceremonie gedaan, een prachtig lied – door Karin – tweestemmig gezongen en onze gebeden opgedragen aan Nehalennia. (Korte tijd later besefte ik tot mijn verrassing dat degene voor wie mijn gebed was geweest, op miraculeuze wijze mentaal en moreel was hersteld …)
 
Gekleed in de kleuren van de zee hebben wij aan het strandje een healing-ceremonie voor het water en de Aarde gedaan. Uit drie verschillende Godinnebronnen – Glastonbury, Kildare en Heiloo – hadden we water meegebracht, hebben dat in een fonkelende straal bijeen gegoten, en zo meegegeven aan Nehalennia’s golven. De bij deze gelegenheid voorgelezen tekst (uit “Lady of Avalon” door Marion Bradley) bleek wonderwel van toepassing bij onze ceremonie – evenwel er niet door beïnvloed!
“Daar hief zij de Graal nog eenmaal op en schonk de inhoud
in het grotere water met een glinsterende stroom.
In haar veranderd Zicht zag zij hoe het bronwater een
gloed in zich droeg die zich verspreidde in schitterende
stofjes, tot het hele meer een opalen glans droeg.
Zij wist dat alles waar het water aan raakte een deel
van de zegen zou ontvangen, tot in alle werelden. “

Tot slot gingen wij afscheid nemen van de mensen van B&B “De Eenhoorn”. Zij hebben veel affiniteit met zowel het Romeinse als het Keltische verleden van Colijnsplaat. Zij verzorgen rondleidingen, ook naar de Tempel, zodat heel wat vakantiegangers en dagjesmensen in de Tempel komen.

Bij ons vertrek kwam er net een groep terug van zo’n rondleiding. Wij hoorden hen zeggen: “Wat een bijzondere en goede sfeer is er in de Tempel ….”
Dan kijken wij elkaar veelbetekenend aan en denken:
Water naar de Zee dragen – wat een goed idee.

Sonja Campagne (september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten